Från våra möten

Studiecirkeln " Grisslehamn förr och nu" fortsätter in i byn. Hösten och vårens träffar handlar om husen från hamnen bort till Sing-Sing, ca 70 fastigheter.

I mitten av augusti kommer vi visa allmänheten vad vi fått fram. Det presenteras i en utställning .